Авторські публікації головного редактора сайту протоієрея Ростислава Ярема

news

Відновлення Православ`я на Західній Русі в 1946 р.(укр)

Редактор О.М. Ярема Художник Т.Ф. Константинова Комп`ютерна верстка Л.В. Расторгуєва Підписано до друку 25.01.2010 р. Формат 60х90/16. Ум._ друк. арк. 10,93. Тираж 5000 прим. Замовлення № 512. ТОВ Видавнича компанія “КИТ” 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19—21. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 861 від 20.03.2002 р.   У форматі […]
подробнее...>>

news

Львівський Церковний Собор 1946 року в світлі торжества Православ’я в Західній Україні (рос.)

У форматі PDF…>>>
подробнее...>>

news

Північ Москви навколо Ярославської дороги (рос.)

В основу книги лягли публікації істориків різних часів, а також архівні матеріали, зібрані протягом декількох років, про північну околицю Москви і про значення Ярославської дороги і північних міст в історії Російської держави. Книга висвітлює питання розвитку та облаштування описуваної місцевості, оповідає про існуючі нині і втрачені пам’ятки церковного зодчества і цивільної архітектури. Численні плани місцевості, […]
подробнее...>>

news

Львівський Церковний Собор 1946. Причини і наслідки(пол.)

У форматі PDF…>>>
подробнее...>>

news

Храм Живоначальної Трійці на Олексіївській (рос.)

У форматi PDF…>>>
подробнее...>>

news

Північ Москви навколо Ярославської дороги (пол.)

Spoczywająca w Waszych dłoniach, Drodzy Czytelnicy, książka Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska jest owocem bardzo głębokiego zamysłu badawczego, dotyczącego w jednakowej mierze historii, rchitektury, teologii i ikonografii moskiewskich i podmoskiewskich świątyń, monasterów, zabytków kultury o znaczeniu światowym oraz mało znanych, urokliwych uliczek i parków, bliskich sercu każdego mieszkańca Moskwy, sięgających początkami swego istnienia do starożytnej epoki Państwa Rosyjskiego. Moskwa była i […]
подробнее...>>

news

Автокефалістські розколи в Україні (УАПЦ і УПЦ КП) в 1990-і роки (укр.)

У форматi PDF…>>>
подробнее...>>

news

Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (укр.)

Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (за аскетичними творами) Автор священик Ростислав Ярема e_mail: ier.rostislav@mail.ru Переклад з російської ігумен Лонгин (Чернуха) Редактор монахиня Євтропія (Бобровнікова) Художник Т.Ф. Костянтинова Комп’ютерна верстка Л.В. Расторгуєва Підписано до друку 9.01.2007 Тираж 10000 екз. Замовлення № Надруковано у типографії Свято_Успенської Києво_Печерської Лаври    У форматi PDF…>>>
подробнее...>>

news

Церковні розколи в Україні

П’ятнадцятій річниці Харківського Архієрейського Собору Української Православної Церкви присвячується e_mail: ier.rostislav@mail.ru Редактор С. П. Анікіна Фото на обкладинці А. Т. Данилевський Художник Т. Ф. Константинова Комп’ютерна верстка Л. В. Расторгуєва Підписано до друку 27.04.2007. Формат 60х90/16 Папір крейдований. Друк офсетний Тираж 15000 прим. Заказ № 0021 Віддруковано в друкарні ПГО «Тандем» Свідоцтво № 011494 від […]
подробнее...>>

news

Розкольницькі рухи в українському Православ’ї у ХХ-ХХІ століттях (укр.)

1020-літтю Хрещення Київської Русі присвячується mail: ier.rostislav@mail.ru Редактор О.М. Ярема Фото на обкладинці та ін. О.Т. Данілевський Художник Т.Ф. Константинова Комп’ютерна верстка Л.В. Расторгуєва Підписано до друку 14.04.2008 Формат 60х90/16 Папір крейдований. Друк офсетний Тираж 10000 прим. Замовлення № 0028 Віддруковано в типографії ПГО «Тандем» Свідоцтво № 011494 від 27.12.2002 р. 04053, м. Київ, вул. […]
подробнее...>>

Послухати молитви

Молитви ранкові


Молитви вечірні


Канони Ісусу Найсолодшому, Пресвятій Богородиці, Ангелу Хранителю


Акафіст Ісусу Сладчайшему


Послідування до Святого Причастя


Подячні молитви по Святому причащання

Посилання

links links links
links links links
links links links

Наші банери:

links links links
Версія для комп'ютерів